Smart insights

Persona marketing

Persona’s wekken je doelgroep tot leven. En wanneer we een levend beeld hebben van de mensen waar we ons op richten, kunnen we rake content ontwikkelen (én weten we hoe we deze mensen het best kunnen bereiken). Of ze nou een video kijken of podcasts luisteren, online of in magazines lezen, persona’s helpen jou om je doelgroep beter te bereiken! Maar hoe komt zo’n persona eigenlijk tot stand?

Wat is een persona?

Een persona is een omschrijving van een doelgroeppersoon van jouw organisatie. Het is dus een fictief persoon die typerend is voor jouw doelgroep. Meestal beschrijf je meerdere persona’s, afhankelijk van de hoeveelheid doelgroepen waar je je op richt. ‘Erik’ is bijvoorbeeld 35, woont in een Vinex-wijk, werkt 36 uur per week en is samen met zijn vrouw, in blijde verwachting van hun derde kind. Erik is een heel ander persoon dan Michael: een 35-jarige single man met een eigen zaak, die 60 uur per week werkt en afwisselend te vinden is in Amsterdam en Berlijn. De inzichten die bij deze mannen horen, en waar we met onze communicatie op willen inspelen, kunnen (en zullen) totaal anders zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor hun mediagedrag.

Hoe uniek iedereen ook lijkt, mensen hebben ook veel overeenkomsten. Daarom is inzicht in algemene psychologische en sociologische processen, en daarnaast de invloed van nieuwe (technologische) ontwikkelingen, essentieel. Mensen nemen beslissingen niet enkel op ratio, maar juist ook op basis van emotie en gewoonten. En als we die kennen, kunnen wij daar met ons concept en campagne heel specifiek op inspelen. 

Hoe maken we een persona?

Op basis van een gedegen markt- en doelgroepanalyse, duiken we nog dieper in op jouw klanten en formuleren we persona’s en inzichten waarin we focussen op (latente) klantbehoeften en kwalitatief onderzoek. In deze fase zijn we op zoek naar gefundeerd inzicht, gebaseerd op feiten. Vervolgens organiseren we samen met jou, en met je collega’s van marketing, klantenservice of directie, een deepdive-sessie. Jullie kennen je doelgroepen namelijk het best.

Wij hebben ons eigen brandwebbing persona canvas waarmee we verschillende persona’s in kaart brengen. Op basis daarvan kijken we naar het gedrag en de perceptie van de persona’s, in relatie tot jouw diensten of producten. Zaken waar we naar op zoek gaan zijn onder andere:

  • Drijfveren (motieven), waarden en ergernissen.
  • Behoeften (sociaal, emotioneel, functioneel).
  • Wensen en verwachtingen - gerelateerd aan jouw organisatie.
  • Mediaconsumptiegedrag, politieke voorkeur, gezinssituatie.
  • Andere zaken die relevant zijn voor jouw doelen.

Om persona’s echt tot leven te wekken, gebruiken we inzichten van jullie en/of houden we interviews, groepssessies met doelgroepen en stakeholders, en alles wat daartussen zit. Welk type onderzoek het meest geschikt is, hangt af van het doel van en de centrale onderzoeksvraag. Wanneer we alle input hebben verzameld, werken we de persona’s uit in jouw eigen huisstijl.

In the picture

De mens achter de data, daar gaat het om.

Wat krijg je van ons?

Je krijgt van ons een document met jouw unieke persona’s, in je eigen huisstijl. Duidelijk en concreet is onze lievelingstaal, dus we richten ons met de beschrijvingen op 1 A4’tje per persona. Je zult zien dat je er dan ook écht iets aan hebt.

Toolkit

Voor het beschrijven van een persona gebruiken we, naast natuurlijk het brandwebbing persona canvas, verschillende modellen en tools. We noemen hier de meest bekende: 

  • Behoeftehiërarchie van Maslow

Dit model gaat uit van vijf essentiële menselijke behoeften, van basisbehoeften zoals eten en drinken tot hogere behoeften zoals zelfverwerkelijking. Lagere behoeften moeten eerst zijn vervuld, voordat mensen zich kunnen richten op hun bovenliggende, hogere behoeften.

  • MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is een psychologische test die de indeling van persoonlijkheid in 16 verschillende types baseert op vier dimensies van persoonlijkheid: Extraversie/Introversie, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling en Judging/Perceiving.

  • Cialdini (Invloed)

Het Influence Model van Cialdini beschrijft zeven principes van sociale invloed die mensen gebruiken om anderen te overtuigen: Consistentie, Wederkerigheid, Sympathie, Sociale bewijskracht, Autoriteit, Schaarste en Eenheid. Deze principes van invloed zijn zo krachtig omdat ze zijn gebaseerd op diepgewortelde menselijke impulsen en instincten.

  • Customer journey mapping

Customer journey mapping brengt de verschillende contactmomenten van de doelgroepen met de organisatie in kaart. Dit om inzicht te krijgen in de 'pijnpunten' die de doelgroepen ervaren om zo hun klantervaring en loyaliteit te kunnen verbeteren. 

Voorbeelden van een persona ontwikkeling

Voor Port of Amsterdam hebben we recent een mooie serie van 5 persona’s, van bewoner tot samenwerkingspartner, ontwikkeld. Ook voor trainingsbureau Bureau Zuidema hebben we een serie van 4 persona’s ontwikkeld, waarmee we de juiste inzichten verkregen om hetzelfde product op 4 verschillende, passende manieren over de bühne te krijgen bij de doelgroepen. Ook consultancy partij GO Company werkt inmiddels met 5 persona’s die we samen ontwikkelden: het gaf hun nieuwe inzichten in een ‘vergeten doelgroep’ die ze nu weer helemaal in het vizier hebben.

Meer weten?

Wil je ook meer weten over de ‘Clemens’ of ‘Petra’ van jouw organisatie? Neem dan gerust contact op met onze superpersoon Nannie!

Neem contact op